Video: De correcte houding en bal positie voor een houten 3

About this video

Een correcte houding is belangrijk als je steeds dezelfde goede golf swing wilt maken. In deze video laat Tom zien hoe je de beste houding in neemt voor een houten 3. Hij laat ook het verschil zien van balpositie tussen een ijzer 7 en een houten 3. Deze video is in het Nederlands, speciaal voor de Nederlandstalige golf liefhebber!

Recent video's

Latest video: 7 days ago

Simple golf drill to improve your golf swing balance
Simple golf drill to improve your golf swing balance
Watch this video

14 days ago

HOW TO CONTROL the SPIN of the GOLF BALL - create backspin or topspin
HOW TO CONTROL the SPIN of the GOLF BALL - create backspin or topspin
Watch this video

21 days ago

How To Increase Your Golf Swing Speed and get more distance
How To Increase Your Golf Swing Speed and get more distance
Watch this video